TEAM JEUGD & GEZIN BREDA EN WEST BRABANT WEST

Welkom bij team J&G Breda en West-Brabant West

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis of op school.

Bel ons 085 808 83 58 of mail naar breda-wbw-jg@impegno.nl

Locatieadres: Rooseveltlaan 148 4624 DE BERGEN OP ZOOM/Hoge Mosten 58 4822 NH BREDA

Dit team heeft het volgende zorgaanbod.

Individuele behandeling

impegno is een GGZ-instelling en biedt ambulante hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij (het vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen.

Individuele begeleiding  

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis of op school.

Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. De ontwikkeling van het kind of de jongere in een zo optimaal mogelijke omgeving staat centraal. impegno biedt ambulante hulp aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen.

Ouderschap bij scheiden 

Het doel van Ouderschap bij scheiden is dat ouders in het belang van de kinderen op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken.

Hoe ziet een traject er bij ons uit?

Na je aanmelding, zal je binnen 2 werkdagen worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit noemen we de intake. Hierin zal met jou gekeken worden wat voor problemen je hulp bij wilt en wat nodig is om je daarmee te helpen. Dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan met doelen die we regelmatig met je evalueren. De duur van het traject is afhankelijk van je hulpvragen en mogelijkheden. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Samen met jou gaan we op zoek naar oplossingen. Dit kan door er samen over te praten en door te oefenen met nieuwe manieren. Wanneer duidelijk is wat jouw zorgen zijn en waar je krachten liggen bedenken we samen een plan hoe we ervoor zorgen dat je klachten verminderen en je je weer beter in je vel gaat voelen. We gaan ervan uit dat jij de expert bent over je eigen situatie en de oplossing niet ver weg is. Wij vinden het belangrijk om, in overleg met jou, de mensen die jou kunnen steunen te betrekken zodat wij onze hulp zo snel mogelijk kunnen afronden.

Adres

postbus 85744, 2508 CK Den Haag

Telefoon

0900 – impegno / 0900 – 467 3 466 (of 070-3632461)

Email

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2021